สำนักงานบัญชี

TJR Accounting

บริการ รับจัดทำบัญชี งานจดทะเบียน
และภาษี ทุกประเภท แบบครบวงจร

บริการของเรา

บริการรับทำบัญชีไม่ว่าจะเป็น วางแผนภาษี, จัดทำบัญชีเงินเดือน, ทำบัญชีและปิดงบการเงิน, จัดทำเอกสารภายในกิจการ, วางระบบบัญชีและสอนบัญชี, สอบบัญชีและรับรองงบการเงิน..more

บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทางด้านตรวจสอบบัญชีหลายประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก..more

บริการการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภทอย่างครบวงจร เราพร้อมเปลี่ยนทุกขั้นตอนให้เป็นเรื่องง่าย หมดกังวลเรื่องความเสี่ยง ให้คุณเตรียมพร้อมจัดตั้ง และเปิดตัวธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ..more

 เราคือ ผู้เชียวชาญด้านการจัดทำบัญชีและวางแผนระบบธุรกิจอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัท, การจัดทำบัญชี, การเงิน, การตรวจสอบบัญชี ฯลฯ เพื่อให้คุณได้มีเวลาวางแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับสำนักงาน

"TJR Accounting" บริการรับจัดทำบัญชี งานจดทะเบียน ตรวจสอบบัญชี และตรวจยื่นภาษี รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการวางแผนที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับใบรับรอง "CPA" เพื่อช่วยท่านลดภาระงานด้านบัญชี และมีเวลาโฟกัสธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มที่

ทีมงาน "TJR Accounting" ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์และวิชาชีพของผู้ทำบัญชี จึงพร้อมให้บริการทุกขั้นตอนด้วยความจริงใจ ใส่ใจ และให้คำปรึกษาโดยอธิบายถึงสิ่งที่ต้องการทราบ แบบมิตรภาพและความเป็นกันเอง

women businesses

ทำไมต้อง ?

"TJR Accounting"

All in One

บัญชี, ภาษี, จดทะเบียน, งบการเงิน, ครบจบในที่เดียว

Low Price

เริ่มต้นแบบประหยัดกับราคาเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท/เดือน

Save Time

ลดภาระด้านการทำบัญชี เพื่อให้มีเวลา Focus ธุรกิจเต็มที่

Reliable DATA

หมดกังวลเรื่องความผิดพลาดของบัญชี ข้อมูลเชื่อถือได้

คำถามที่พบบ่อย ?

กฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ทุกเดือนนิติบุคคลจะต้องทำการยื่นภาษีประจำเดือน ได้แก่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกันสังคมเป็นต้น การจัดทำบัญชีช่วยทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาวางแผนในการดำเนินธุรกิจได้

1. ค่าจ้างบริษัทรับทำบัญชีมีราคาถูกกว่าการจ้างพนักงานบัญชีประจำ
2. สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชีและการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากค่าปรับจากการทำบัญชีและยื่นภาษีผิดพลาด
3. ผู้ประกอบการไม่ต้องแบ่งเวลามาจัดการเรื่องบัญชี เพื่อให้มีเวลาไปโฟกัสกับการบริหารธุรกิจ
หากพ่อค้าแม่ขายมีร้านค้าออนไลน์แล้วคำตอบก็คือ “ต้องจด” โดยต้องจด “ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรกนิกส์” ภายใน 30 วันหลังจากเริ่มประกอบกิจการ ไม่อย่างนั้นจะมีความผิดทางกฎหมายและมีโทษปรับ นอกจากนี้พ่อค้าแม่ขายก็อย่าลืมต่อทะเบียนด้วยนะ ไม่อย่างนั้นก็จะมีโทษปรับในกรณีที่ไม่ต่อทะเบียน และหากไม่ทำการจดทะเบียนก็จะมีโทษปรับรายวันเลยด้วย จนกว่าจะปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ
1. ภาษีเงินได้ ตามหลักเกณฑ์มีอยู่ 2 แบบ คือ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และ “ภาษีเงินได้นิติบุคคล”
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าการซื้อขายและการให้บริการภายในประเทศ รวมถึงสินค้านำเข้า ซึ่งปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7%
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีบริษัทที่ผู้ประกอบการผู้จ่ายเงินต้องหักไว้ทันทีที่มีการซื้อ หรือจ่ายค่าบริการตามประเภทและอัตราหักที่สรรพากรกำหนด และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีบริษัทประเภทที่จัดเก็บเฉพาะบางธุรกิจที่กฎมายกำหนดไว้พิเศษ เช่น ธนาคารพาณิชย์, โรงรับจำนำ, ธุรกิจค้าขายอสังหาริมทรัพย์
5. อากรแสตมป์ เป็นภาษีบริษัทที่จัดเก็บในรูปของดวงแสตมป์ที่ใช้สำหรับปิดบนเอกสารราชการและหนังสือสัญญาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 28 ลักษณะตราสาร

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชี

TJR Accounting

ให้บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
และ บริการจดทะเบียน ทั่วประเทศ